Przejdź do treści strony

Aktualności

Wyłożenie projektu planu w Łutynówku

Burmistrz Olsztynka informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie geodezyjnym Łutynowo.

Czytaj więcej

Materiały instruktażowe dotyczące nowego wniosku o warunki zabudowy

Na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii zostały opublikowane materiały instruktażowe dotyczące nowego wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Czytaj więcej

Nowe formularze wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Informujemy, że z dniem 3 stycznia 2022 r. wprowadzone zostały nowe formularze wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Czytaj więcej
Obraz domyślny

Konsultacje diagnozy społeczno-gospodarczej gminy

Do konsultowanych dokumentów dołączamy diagnozę społeczno-gospodarczą gminy.

Czytaj więcej

Przystępujemy do prac nad nową Strategią Rozwoju Gminy

Szanowni Państwo, nasz samorząd przystąpił do sporządzenia kolejnej Strategii Rozwoju Gminy, która będzie obejmowała lata 2022-2030.

Czytaj więcej

Wyłożenie projektu planu dla terenów w obrębie Waplewo

W dniu 18.02.2021 r. Burmistrz Olsztynka wydał obwieszczenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Waplewo - część III.

Czytaj więcej

Drugie wyłożenie projektów planów dla ul. Grunwaldzkiej i Mrongowiusza (koło AGAPLASTU)

W dniu 15.01.2021 r. Burmistrz Olsztynka wydał obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektów planów miejscowych dla ul. Grunwaldzkiej i Mrongowiusza (koło AGAPLASTU).

Czytaj więcej

Drugie wyłożenie projektu zmiany studium

W dniu 26.06.2020 r. Burmistrz Olsztynka wydał obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Olsztynek.

Czytaj więcej

Słoneczna, Sportowa i Mierki opublikowane

2 grudnia trzy kolejne plany zagospodarowania zostały opublikowane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego

Czytaj więcej

Ruszają konsultacje zmiany studium gminnego

Od 10 września rozpoczyna się wyłożenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Czytaj więcej