Przejdź do treści strony

Aktualności

Rozpoczynamy prace nad planem ogólnym gminy

Uchwałą Nr LXVII-644/2024 z dnia 28 marca 2024 r. Rada Miejska w Olsztynku przystąpiła do sporządzenia planu ogólnego gminy Olsztynek. W związku z powyższym w dniu 29.05.2024 r. zostało wydane obwieszczenie o możliwości składania do niego wniosków.

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu przy ul. Jagiełły

Burmistrz Olsztynka zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Olsztynku uchwały Nr LXVII-643/2024 z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynka dla terenów przy ul. Jagiełły

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu w obrębie Świętajny - część III

Burmistrz Olsztynka zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Olsztynku uchwały Nr LXVII-646/2024 z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Świętajny – część III

Czytaj więcej

Wyłożenie projektu planu w Łutynówku

Burmistrz Olsztynka informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie geodezyjnym Łutynowo.

Czytaj więcej

Materiały instruktażowe dotyczące nowego wniosku o warunki zabudowy

Na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii zostały opublikowane materiały instruktażowe dotyczące nowego wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Czytaj więcej

Nowe formularze wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Informujemy, że z dniem 3 stycznia 2022 r. wprowadzone zostały nowe formularze wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Czytaj więcej
Obraz domyślny

Konsultacje diagnozy społeczno-gospodarczej gminy

Do konsultowanych dokumentów dołączamy diagnozę społeczno-gospodarczą gminy.

Czytaj więcej

Przystępujemy do prac nad nową Strategią Rozwoju Gminy

Szanowni Państwo, nasz samorząd przystąpił do sporządzenia kolejnej Strategii Rozwoju Gminy, która będzie obejmowała lata 2022-2030.

Czytaj więcej

Wyłożenie projektu planu dla terenów w obrębie Waplewo

W dniu 18.02.2021 r. Burmistrz Olsztynka wydał obwieszczenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Waplewo - część III.

Czytaj więcej

Drugie wyłożenie projektów planów dla ul. Grunwaldzkiej i Mrongowiusza (koło AGAPLASTU)

W dniu 15.01.2021 r. Burmistrz Olsztynka wydał obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektów planów miejscowych dla ul. Grunwaldzkiej i Mrongowiusza (koło AGAPLASTU).

Czytaj więcej