Przejdź do treści strony

Aktualności

Drugie wyłożenie projektów planów dla ul. Grunwaldzkiej i Mrongowiusza (koło AGAPLASTU)

W dniu 15.01.2021 r. Burmistrz Olsztynka wydał obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektów planów miejscowych dla ul. Grunwaldzkiej i Mrongowiusza (koło AGAPLASTU).

Czytaj więcej

Drugie wyłożenie projektu zmiany studium

W dniu 26.06.2020 r. Burmistrz Olsztynka wydał obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Olsztynek.

Czytaj więcej

Słoneczna, Sportowa i Mierki opublikowane

2 grudnia trzy kolejne plany zagospodarowania zostały opublikowane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego

Czytaj więcej

Ruszają konsultacje zmiany studium gminnego

Od 10 września rozpoczyna się wyłożenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Czytaj więcej

Konsultujemy kolejne plany

30 sierpnia rozpoczyna się wyłożenie projektów kolejnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Czytaj więcej

Wyłożenia kolejnych planów

Projekty planów przy ul. Sosnowej oraz od ul. Leśnej do Węzła Olsztynek Wschód wyłożone do publicznego wglądu

Czytaj więcej

Projekt planu dla osiedla przy ul. Porannej ponownie wyłożony

Od 1 lutego zostanie ponownie wyłożony do publicznego wglądu projekt planu zagospodarowania dla osiedla przy ul. Porannej. Ponowne wyłożenie związane jest uwzględnieniem przez Burmistrza Olsztynka uwag złożonych w trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu.

 

Czytaj więcej

Wyłożenie projektu planu na linię wysokiego napięcia Olsztynek-Biesal

2 stycznia 2019 r. rozpoczynamy wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii wysokiego napięcia Olsztynek Biesal. Obwieszczenie w tej sprawie pojawiło się w dziale Prace nad planami.

 

Czytaj więcej

Kolejne wyłożenia projektów planów

Do wyłożenia do publicznego wglądu skierowane zostały projekty planów dla Platyn i Warlit Małych (drugie wyłożenie) oraz Olsztynka przy ulicach Jagiełły, Strażackiej, Grunwaldzkiej i Warszawskiej. Więcej informacji w dziale Prace nad planami.

Czytaj więcej

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla Pawłowa wyłożony

Projekt miejscowego planu zagospodarowania zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Pawłowo zostanie wylożony do publicznego wglądu od 4 czerwca.

Czytaj więcej