Przejdź do treści strony

Aktualności

Obraz domyślny

Konsultacje diagnozy społeczno-gospodarczej gminy

Do konsultowanych dokumentów dołączamy diagnozę społeczno-gospodarczą gminy.

Czytaj więcej

Przystępujemy do prac nad nową Strategią Rozwoju Gminy

Szanowni Państwo, nasz samorząd przystąpił do sporządzenia kolejnej Strategii Rozwoju Gminy, która będzie obejmowała lata 2022-2030.

Czytaj więcej

Wyłożenie projektu planu dla terenów w obrębie Waplewo

W dniu 18.02.2021 r. Burmistrz Olsztynka wydał obwieszczenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Waplewo - część III.

Czytaj więcej

Drugie wyłożenie projektów planów dla ul. Grunwaldzkiej i Mrongowiusza (koło AGAPLASTU)

W dniu 15.01.2021 r. Burmistrz Olsztynka wydał obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektów planów miejscowych dla ul. Grunwaldzkiej i Mrongowiusza (koło AGAPLASTU).

Czytaj więcej

Drugie wyłożenie projektu zmiany studium

W dniu 26.06.2020 r. Burmistrz Olsztynka wydał obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Olsztynek.

Czytaj więcej

Słoneczna, Sportowa i Mierki opublikowane

2 grudnia trzy kolejne plany zagospodarowania zostały opublikowane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego

Czytaj więcej

Ruszają konsultacje zmiany studium gminnego

Od 10 września rozpoczyna się wyłożenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Czytaj więcej

Konsultujemy kolejne plany

30 sierpnia rozpoczyna się wyłożenie projektów kolejnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Czytaj więcej

Wyłożenia kolejnych planów

Projekty planów przy ul. Sosnowej oraz od ul. Leśnej do Węzła Olsztynek Wschód wyłożone do publicznego wglądu

Czytaj więcej

Projekt planu dla osiedla przy ul. Porannej ponownie wyłożony

Od 1 lutego zostanie ponownie wyłożony do publicznego wglądu projekt planu zagospodarowania dla osiedla przy ul. Porannej. Ponowne wyłożenie związane jest uwzględnieniem przez Burmistrza Olsztynka uwag złożonych w trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu.

 

Czytaj więcej