Przejdź do treści strony

Kalendarz terminów składania wniosków oraz wyłożenia dokumentów planistycznych gminy

Poniżej kalendarz ogłoszeń o terminach składania wniosków lub o wyłożeniach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.