Przejdź do treści strony

KONTAKT

Sprawami z zakresu planowania przestrzennego zajmuje się:

mgr inż. Adam Korgul

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania

pok. nr 17, tel. (89) 5195 473

email: planowanie@olsztynek.pl

 

Sprawami z zakresu wydawania wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zaświadczeń o braku planu zajmuje się:

mgr Elżbieta Sułkowska-Kaźmierczak

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania

pok. nr 16, tel. (89) 5195 485

email: gkm2@olsztynek.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY