Przejdź do treści strony

Aktualności

Konsultacje diagnozy społeczno-gospodarczej gminy

Szanowni Państwo, procedura sporządzenia nowej Strategii Rozwoju Gminy trwa w najlepsze. Za nami pierwsze spotkania z mieszkańcami i pracownikami instytucji gminnych oraz pierwsze wnioski z nich płynące.

Jednym z nowych - obowiązkowych - elementów prac nad strategią jest tzw. diagnoza społeczno-gospodarcza gminy - dokument opisujący dotychczasowy stan gminy w różnych aspektach jej działania. Sporządzaona dla gminy Olsztynek diagnoza również podlega konsultacjom, zatem zachęcamy do zapoznania się z dokumentem oraz ewentualnego składania do niego swoich uwag, wniosków, propozycji lub spostrzeżeń. Poniżej zamieszczemy również prezentację ze spotkań, które odbyły sie 11 sierpnia z mieszkańcami i pracownikami instytucji gminnych, która przedstawia najważniejsze informacje zawarte w diagnozie.

Diagnoza społeczno-gospodarcza | formularz konsultacji daignozy | prezentacja