Przejdź do treści strony

Najnowsze Aktualności

Burmistrz Olsztynka informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla...
Planowanie przestrzenne
Na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii zostały opublikowane materiały instruktażowe dotyczące nowego wniosku o wydanie...
Planowanie przestrzenne
Informujemy, że z dniem 3 stycznia 2022 r. wprowadzone zostały nowe formularze wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. ...
Planowanie przestrzenne
Do konsultowanych dokumentów dołączamy diagnozę społeczno-gospodarczą gminy.
Planowanie przestrzenne
Szanowni Państwo, nasz samorząd przystąpił do sporządzenia kolejnej Strategii Rozwoju Gminy, która będzie obejmowała lata...
Planowanie przestrzenne
W dniu 18.02.2021 r. Burmistrz Olsztynka wydał obwieszczenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania...
Planowanie przestrzenne
W dniu 15.01.2021 r. Burmistrz Olsztynka wydał obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektów planów miejscowych dla ul....
Planowanie przestrzenne
W dniu 26.06.2020 r. Burmistrz Olsztynka wydał obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków...
Planowanie przestrzenne
2 grudnia trzy kolejne plany zagospodarowania zostały opublikowane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego ...
Planowanie przestrzenne
Od 10 września rozpoczyna się wyłożenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. ...
Planowanie przestrzenne