Przejdź do treści strony

Najnowsze Aktualności

Projekty planów przy ul. Sosnowej oraz od ul. Leśnej do Węzła Olsztynek Wschód wyłożone do publicznego wglądu ...
Planowanie przestrzenne
Od 1 lutego zostanie ponownie wyłożony do publicznego wglądu projekt planu zagospodarowania dla osiedla przy ul. Porannej. Ponowne...
Planowanie przestrzenne
2 stycznia 2019 r. rozpoczynamy wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii wysokiego napięcia...
Planowanie przestrzenne
Do wyłożenia do publicznego wglądu skierowane zostały projekty planów dla Platyn i Warlit Małych (drugie wyłożenie) oraz Olsztynka...
Planowanie przestrzenne
Projekt miejscowego planu zagospodarowania zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Pawłowo zostanie wylożony do publicznego...
Planowanie przestrzenne