Przejdź do treści strony

Najnowsze Aktualności

Informujemy, że z dniem 3 stycznia 2022 r. wprowadzone zostały nowe formularze wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. ...
Planowanie przestrzenne
Do konsultowanych dokumentów dołączamy diagnozę społeczno-gospodarczą gminy.
Planowanie przestrzenne
Szanowni Państwo, nasz samorząd przystąpił do sporządzenia kolejnej Strategii Rozwoju Gminy, która będzie obejmowała lata...
Planowanie przestrzenne
W dniu 18.02.2021 r. Burmistrz Olsztynka wydał obwieszczenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania...
Planowanie przestrzenne
W dniu 15.01.2021 r. Burmistrz Olsztynka wydał obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektów planów miejscowych dla ul....
Planowanie przestrzenne
W dniu 26.06.2020 r. Burmistrz Olsztynka wydał obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków...
Planowanie przestrzenne
2 grudnia trzy kolejne plany zagospodarowania zostały opublikowane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego ...
Planowanie przestrzenne
Od 10 września rozpoczyna się wyłożenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. ...
Planowanie przestrzenne
30 sierpnia rozpoczyna się wyłożenie projektów kolejnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. ...
Planowanie przestrzenne
Projekty planów przy ul. Sosnowej oraz od ul. Leśnej do Węzła Olsztynek Wschód wyłożone do publicznego wglądu ...
Planowanie przestrzenne