Przejdź do treści strony

Strategia rozwoju gminy

Strategia Rozwoju Gminy jest jednym z kluczowych dokumentów dotyczących funkcjonowania gminy. Podaje wizję gminy, czyli jej docelowy stan po osiągnięciu założonych celów, oraz jej misję, czyli sposób dojścia do celu.

Strategia Rozwoju Gminy Olsztynek została przyjęta uchwałą Nr XXVII-225/2016 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 10 listopada 2016 r.

Materiały dla członków Zespołu ds. monitorowania i ewaluacji Strategii Rozwoju Gminy Olsztynek

Poniżej do pobrania znajdują się materiały dla członków Zespołu ds. monitorowania i ewaluacji Strategii Rozwoju Gminy Olsztynek:

  • proponowane wskaźniki monitorowania realizacji Strategii w podziale na instytucje (plik XLSX);
  • ocena kierunków działań zawartych w Strategii Rozwoju Gminy (plik DOCX, plik XLSX).