Przejdź do treści strony

Obowiązujące plany

Zobacz rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Na stronie możesz również przejrzeć wszystkie obowiązujące plany miejscowe, znaleźć ich położenie na terenie gminy, przejrzeć dane przestrzenne dla każdego planu oraz pobrać plik GML dla zbioru danych przestrzennych gminy.

Adres WMS usługi przeglądania danych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: https://mpzp.igeomap.pl/cgi-bin/281409?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS