Przejdź do treści strony

Aktualności

Nowe formularze wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. poz. 1986), w skrócie – ustawy umożliwiającej budowę domów mieszkalnych o powierzchni zabudowy do 70 m.kw. bez pozwolenia na budowę (więcej o ustawie do przeczytania pod tym adresem: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/ulatwienia-w-budowie-domow-do-70-m2) informujemy, że ustawą tą wprowadzony został również urzędowy formularz wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy. Oznacza to, że od 3 stycznia 2022 r. wnioski o wydanie tych decyzji mogą być składane WYŁĄCZNIE na nowym formularzu. Więcej informacji o nowym formularzu znajduje się pod tym adresem: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/wniosek-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-albo-warunkow-zabudowy. Zaznaczamy jednocześnie, że organy gminy nie mają wpływu na treść ustalonego przez Ministra Rozwoju i Technologii druku formularza.

Zwracamy ponadto uwagę i uczulamy, że w odniesieniu do budowy domów o powierzchni zabudowy do 70 m.kw. co prawda zniesiony został wymóg uzyskania pozwolenia na budowę i ustanowienia kierownika budowy, jednak w dalszym ciągu istnieje obowiązek uzyskania decyzji o wrunkach zabudowy.

Formularz wniosku dostępny jest do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej, w dziale Druki do pobrania > Wniosek o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy: https://bip.olsztynek.pl/component/phocadownload/category/3297-wniosek-o-wydanie-decyzji-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-albo-warunkow-zabudowy.html oraz na naszej stronie internetowej w dziale WARUNKI ZABUDOWY.