Przejdź do treści strony

Rewitalizacja

Szanowni Państwo, w celu ograniczenia wizyt w urzędzie związanych ze złożeniem wniosku o wydanie tzw. zaświadczenia o rewitalizacji niezbędnego przy transakcjach sprzedaży nieruchomości i uproszczenia dostępu do tych informacji informujemy, że poniżej zostało opublikowane zawiadomienie Burmistrza Olsztynka informujące o braku stosownych uchwał Rady Miejskiej w tym zakresie. Zawiadomienie to jest podpisane podpisem elektronicznym i dotyczy całego obszary gminy Olsztynek, można je zatem pobrać i przedstawiać w kancelariach notarialnych, bez konieczności wizyty w urzędzie.

Podpisane zawiadomienie można pobrać stąd.