Przejdź do treści strony

Aktualności

Kolejne wyłożenia projektów planów

Do wyłożenia do publicznego wglądu skierowane zostały projekty planów dla Platyn i Warlit Małych (drugie wyłożenie) oraz Olsztynka przy ulicach Jagiełły, Strażackiej, Grunwaldzkiej i Warszawskiej. Więcej informacji w dziale Prace nad planami.