Przejdź do treści strony

Olsztynek, ul. Sosnowa

Powierzchnia: ok. 5,5 ha.

Uchwała w sprawie przystąpienia: Nr XXXIX-349/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.

Wyłożenie w dniach: od 6 do 30 kwietnia 2018 r.

Dyskusja publiczna: 23 kwietnia 2018 r.

Termin składania uwag: 16 maja 2018 r. (obwieszczenie o wyłożeniuuchwałauzasadnienierysunek planuprognoza oddziaływania na środowisko)


Drugie wyłożenie w dniach: od 21 maja do 12 czerwca 2019 r.

Dyskusja publiczna: 27 maja 2019 r. w sali konferencyjnej (nr 1) od godz. 16.00.

Termin składania uwag: do 27 czerwca 2019 r. (obwieszczenie o wyłożeniu, uchwała, uzasadnienie, rysunek planu, prognoza oddziaływania na środowisko)


Trzecie wyłożenie w dniach: od 5 lipca do 26 lipca 2019 r.

Dyskusja publiczna: 8 lipca 2019 r. w sali konferencyjnej (nr 1) od godz. 16.00.

Termin składania uwag: do 9 sierpnia 2019 r. (obwieszczenie o wyłożeniu, uchwała, uzasadnienie, rysunek planu, prognoza oddziaływania na środowisko)

 

Lokalizacja :