Przejdź do treści strony

MPZP Olsztynek, ul. Mrongowiusza - część V

Powierzchnia: ok. 1 ha.

Uchwała w sprawie przystąpienia: Nr VIII-67/2019 z dnia 17 kweitnia 2019 r.

Termin składania wniosków: 4 lipca 2019 r. (obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planu)

Wyłożenie w dniach: od 21 października do 12 listopada 2019 r.

Dyskusja publiczna: 28 października 2019 r.

Termin składania uwag: do 27 listopada 2019 r. (obwieszczenie,projekt planu z prognozą oddziaływania na środowisko)


Drugie wyłożenie w dniach: od 26 stycznia do 17 lutego 2021 r.

Dyskusja publiczna: 5 lutego 2021 r. o godz. 15.15. Uwaga! Z uwagi na sytuację epidemiczną dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Udział w dyskusji można wziąc klikając w ten link (po wejściu na stronę należy wybrać opcję: "Join through browser", po wpisaniu imienia i nazwiska należy wybrać: "Join now").

Termin składania uwag: do 4 marca 2021 r. (obwieszczenie | uchwała | rysunek planu | uzasadnienie | prognoza oddziaływania na środowisko)

Lokalizacja :