Przejdź do treści strony

Plany na terenie gminy

Gmina Olsztynek pokryta jest obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego znajdującymi się poniżej. W celu lokalizacji wybranej działki na planie można posłużyć się Systemem Informacji Przestrzennej Gminy Olsztynek.

 

Lp.Nazwa planuNr uchwałyNr Dziennika UrzędowegoInformacje w SIPDo pobrania
1Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu z przeznaczeniem na tartak w miejscowości Nowa Wieś OstródzkaXIII-117/95 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 26.10.1995 r.Dziennik Urzędowy Woj. Olsztyńskiego Nr 28 poz. 301 z dnia 29.11.1995 r.

SIP

tekst planu
rysunek planu

2Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zespołu obiektów usługowo-handlowych związanych z trasą komunikacyjną w miejscowości ŚwiętajnyXIII-118/95 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 26.10.1995 r.Dziennik Urzędowy Woj. Olsztyńskiego Nr 27 poz. 292 z dnia 24.11.1995 r.SIP

tekst planu
rysunek planu

3Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zabudowy letniskowej w obrębie geodezyjnym WaplewoXXXIII-277/97 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 30.12.1997 r.Dziennik Urzędowy Woj. Olsztyńskiego Nr 3 poz. 33 z dnia 27.02.1998 r.SIP

tekst planu
rysunek planu

4Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zespołu działek rekreacyjnych w miejscowości LutekXIII-119/95 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 26.10.1995 r.Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 85 poz. 1518 z dnia 27.12.1999 r.SIP

tekst planu
rysunek planu

5Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zespołu działek rekreacyjnych w Świerkocinie

XIII-119/99 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 25.11.1999 r.

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 85 poz. 1518 z dnia 27.12.1999 r.

SIP

tekst planu
rysunek planu

6Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy rekreacyjno - usługowej w obrębie MierkiXXIII-226/2001 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 25.04.2001 r.Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 43 poz. 671 z dnia 30.05.2001 r.SIP

tekst planu
rysunek planu

7Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy rekreacyjno-usługowej w obrębie Lipowo KurkowskieXXVI-276/2001 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 29.11.2001 r.Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 10 poz. 197 z dnia 24.01.2002 r.SIP

tekst planu

rysunek planu

8Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi   Kurki Sektor A, B, CXXX-313/2002 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 27.06.2002 r.

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego

Nr 89 poz. 1308 z dnia 22.07.2002 r.

SIP (sektor A)
SIP (sektor B)
SIP (sektor C)

tekst planu
rysunek sektor A
rysunek sektor B
rysunek sektor C

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kurki w gminie Olsztynek – Sektor „B” (zmiana)

XIX-236/2009 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 26.02.2009 r.Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 45 poz. 727 z dnia 1.04.2009 r.SIP

tekst planu
rysunek planu

9Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi   Ząbie Sektor A, B, CXXX-314/2002 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 27.06.2002 r.

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego

Nr 89 poz. 1309 z dnia 22.07.2002 r.

SIP (sektor A)
SIP (sektor B)
SIP (sektor C)

tekst planu
rysunek sektor A
rysunek sektor B
rysunek sektor C

10

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy letniskowej wieś  Jadamowo obręb Witramowo

IV-21/2002 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 30.12.2002 r.

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 14 poz. 247 z dnia 10.02.2003 r.

SIP

tekst planu
rysunek planu

11Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działki nr 109/14 w obrębie geodezyjnym PawłowoXXVI-230/2005 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 23.06.2005 r.Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 105 poz. 1411 z dnia 16.08.2005 r.SIP

tekst planu
rysunek planu

12Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynka w granicach administracyjnychXXXV-325/2006 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 29.06.2006 r.Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 119 poz. 1914 z dnia 25.08.2006 r.SIP
 

Tekst i rysunek planu dostępne w osobnym dziale

13Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego złoża kruszywa WitramowoX-103/2007 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 8.11.2007 r.Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 5 poz. 124 z dnia 14.01.2008 r.SIP

tekst planu
rysunek planu

14Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy letniskowej obręb GąsiorowoXI-119/2007 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 28.12.2007 r.Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 31 poz. 691  z dnia 21.02.2008 r.SIP

tekst planu
rysunek planu

15Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy letniskowej obręb ŚwierkocinXI-120/2007 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 28.12.2007 rDziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 31 poz. 692 z dnia 21.02.2008 r.SIP

tekst planu
rysunek planu

16

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Jemiołowo część I

XVI-187/2008 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 18.09.2008 r.

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 172 poz. 2495 z dnia 5.11.2008 r.

SIP

tekst planu
rysunek planu

17Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Świętajny (część A)XIX-234/2009 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 26 lutego 2009 r.Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 45 poz. 727 z dnia 1.04.2009 r.SIP

tekst planu
rysunek planu

18

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Świętajny (część B)

XIX/235/2009 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 26.02.2009 r.

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 45 poz. 728 z dnia 1.04.2009 r.

SIP

tekst planu
rysunek planu

19

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego  w obrębie Gąsiorowo II

XXXVIII-359/2010 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 30.06.2010 r.

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 115 poz. 1638  z dnia 29.07.2010 r.

SIP

tekst planu
rysunek planu

20

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego teren położonego w obrębie geodezyjnym Tomaszyn

XL-371/2010 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 30.09.2010 r.

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 180 poz. 2289 z dnia 12.11.2010 r.

SIP

tekst planu
rysunek planu

21

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego wębie geodezyjnym Swaderki

XIII-135/2012 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 01.03.2012 r.

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego poz. 1220 z dnia 06.04.2012 r.

SIP (sektor A)
SIP (sektor B)
SIP (sektor C)
SIP (sektor D)

tekst planu
rysunek obszar A
rysunek obszar B
rysunek obszar C
rysunek obszar D

22

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pod budowę lokalnego portu lotniczego dla obsługi aglomeracji olsztyńskiej w gminie Olsztynek

XVII-178/2012 Rady Miejskiej w Olsztynku

z dnia 27 września 2012 r.

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego poz. 2738 z dnia 17.10.2012 r.

SIP

tekst planu
rysunek planu

23

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w gminie Olsztynek w obrębie Witramowo w miejscowości Jadamowo

XV-163/2012 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 28 czerwca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego poz. 2792 z dnia 22.10.2012 r.

SIP

tekst planu
rysunek planu

24

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu położonego w obrębie geodezyjnym Sudwa "Obszar A"

XXVI-301/2013 Rady Miejskiej w Olsztynku

z dnia 10 października 2013 r.

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego poz. 3750 dnia 20.12.2013 r.

SIP

tekst planu
rysunek planu

25

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalnej, usługowej i rekreacyjnej w miejscowości Maróz w gminie Olsztynek

XXXI-353/2014 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 27 lutego 2014 r.

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego poz. 2008 z dnia 23.05.2014 r.

SIP

tekst planu
rysunek planu
wyrok WSA

26

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu wydobywania złoża kruszywa naturalnego w obrębie Waplewo w gminie Olsztynek

XXXII-366/2014 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 27 marca 2014 r.

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego poz. 2586 z dnia 16.07.2014 r.

SIP

tekst planu
rysunek planu
rozstrzygnięcie nadzorcze

27

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach geodezyjnych Pawłowo i Lichtajny

XVIII-141/2015 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego poz. 768 z dnia 12.02.2016 r.SIP

tekst planu
rysunek Pawłowo
rysunek Lichtajny

28

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kurki – sektor D

XXVII-230/2016 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 10 listopada 2016 r.

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego poz. 5015 z dnia 8.12.2016 r.

SIP

tekst planu
rysunek planu

29

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów usługowo – przemysłowych wokół obwodnicy Olsztynka

XXIX-261/2016 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego poz. 441 z dnia 30.01.2017 r.SIP

tekst planu
rysunek planu

30

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu położonego w obrębie geodezyjnym Maróz „Obszar A” w gminie Olsztynek

XXXII-284/2017 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 30 marca 2017 r.Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego poz. 2192 z dnia 5.05.2017 r.SIP

tekst planu
rysunek planu

31

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Świerkocin

XXXIV-305/2017 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 29 czerwca 2017 r.Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego poz. 3550 z dnia 6.09.2017 r.SIP

tekt planu
rysunek planu

32

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu węzła Olsztynek Wschód

XXXV-314/2017 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 18 lipca 2017 r.Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego poz. 3243 z dnia 1.08.2017 r.SIP

tekst planu
rysunek planu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu węzła Olsztynek Wschód (zmiana)

XLV-422/2018 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 19 czerwca 2018 r.Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego poz. 2835 z dnia 25.06.2018 r.SIP

tekst planu
rysunek planu

33

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Platyny, Warlity Małe, Wigwałd, Gaj i Drwęck

XLI-368/2017 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 29 grudnia 2017 r.Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego poz. 244 z dnia 10.01.2018 r.SIP

tekst planu
rysunek planu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Platyny, Warlity Małe, Wigwałd, Gaj i Drwęck (zmiana)

L-461/2018 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 2 października 2018 r.Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego poz. 4843 z dnia 13.11.2018 r.SIP

tekst planu
rysunek planu

34

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Maróz

XLI-367/2017 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 29 grudnia 2017 r.

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego poz. 388 z dnia 10.01.2018 r.

SIP

tekst planu
rysunek planu

35

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Ząbie gm. Olsztynek

XLI-369/2017 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 29 grudnia 2017 r.

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2018 r. poz. 413 z dnia 19.01.2018 r.

SIP

tekst planu
rysunek planu

36

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Zawady, Elgnówko, Gaj, Czerwona Woda i Tolejny

XLIII-398/2018 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 15 marca 2018 r.Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2018 r. poz. 1868 z dnia 18.04.2018 r.SIP

tekst planu
rysunek planu

37

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Samagowo - część I

XLVIII-437/2018 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 28 sierpnia 2018 r.Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2018 r. poz. 3925 z dnia 14.09.2018 r.SIP

tekst planu
rysunek planu

38

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowo – część II

XLVIII-436/2018 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 28 sierpnia 2018 r.Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2018 r. poz. 3924 z dnia 14.09.2018 r.SIP

tekst planu
rysunek planu

39

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Platyny oraz Warlity Małe

L-462/2018 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 2 października 2018 r.Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2018 r. poz. 4844 z dnia 14.09.2018 r. 

tekst planu
rysunek planu

40

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Lipowo Kurkowskie - część II

LI-470/2018 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 16 listopada 2018 r.Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2018 r. poz. 5512 z dnia 21.12.2018 r. 

tekst planu
rysunek planu

41

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Świerkocin

LI-471/2018 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 16 listopada 2018 r.Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2018 r. poz. 5513 z dnia 21.12..2018 r. 

tekst planu
rysunek planu

42

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie geodezyjnym Świerkocin

III-21/2018 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 11 grudnia 2018 r.

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2019 r. poz. 30 z dnia 02.01.2019 r.

 

tekst planu
rysunek planu

43Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  dla linii wysokiego napięcia Olsztynek – BiesalVII-50/2019  Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia  28 lutego 2019 r.Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2019 r. poz. 2020 z dnia 12.04.2019 r. 

tekst planu
rysunek planu

44Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu węzła Olsztynek Wschód – część II XII-100/2019 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 18 lipca 2019 r.Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2019 r. poz. 3960 z dnia 5.08.2019 r. 

tekst planu
rysunek planu

45Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie MierkiXIV-128/2019 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 25 października 2019 r.Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2019 r. poz. 5723 z dnia 2.12.2019 r. 

tekst planu

rysunek planu

46Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Ameryka

Uchwała Nr XXIII-217/2020 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 24 września 2020 r.

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2019 r. poz. 4106 z dnia 9.10.2020 r. 

tekst planu

rysunek planu