Przejdź do treści strony

Plan miasta

Miasto Olsztynek w swoich granicach administracyjnych pokryte jest w całości miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Pierwszy plan, obejmujący całe miasto, został uchwalony uchwałą Nr XXXV-325/2006 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 29 czerwca 2006 r. (opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego Nr 119 poz. 1914  z dnia 25 sierpnia 2006 r.) i zajmuje obszar o powierzchni ok. 760 ha.

Ze względu na wielkość opracowania, plan miasta podzielony został na mniejsze części zgodnie z rysunkiem obok. W celu uzyskania informacji o przeznaczeniu działki w planie miasta proszę zidentyfikować działkę np. w Systemie Informacji Przestrzennej Gminy Olsztynek.

 

Następnie proszę wybrać część planu odpowiadającą położeniu działki:

  • obszar A (kolor czerwony - osiedle przy ul. Wilczej)
  • obszar B (kolor zielony - osiedle przy ul. Leśnej)
  • obszar C (kolor fioletowy - tereny rolnicze i przemysłowe od drogi nr 51 w kierunku Mierek)
  • obszar D (kolor żółty - centrum miasta)
  • obszar E (kolor niebieski - tereny przy ul. 22 lipca)
  • obszar F (tereny między ul. Zieloną a drogą nr 7 w kierunku jeziora)

 

W razie problemów z jakością mapy z podziałem planu miasta, można pobrać plik PDF o większej rozdzielczości stąd.

 

Szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz warunki jego zabudowy ustalone są w części tekstowej planu do pobrania stąd. Po zlokalizowaniu przeznaczenia działki na rysunku planu należy w jego części tekstowej znaleźć zapisy odpowiadające jej funkcji.

Legendę do planu można pobrać stąd.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynka został w części zmieniony. Rysunek po prawej stronie prezentuje lokalizacje poszczególnych zmian (numery na mapie odpowiadają numerom planów). W razie problemów z wielkością mapę w większej rozdzielczości można pobrać stąd. Poniżej przedstawione są uchwały zmieniające:

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynka dotycząca fragmentu terenu przemysłowego przy ul. Mrongowiusza uchwalona uchwałą Nr XXIX-304/2009 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 26 listopada 2009 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego Nr 7 poz. 203 z dnia 18.01.2010 r.):

2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dotycząca fragmentu terenu przy ul. Leśnej uchwalona uchwałą Nr XXV-274/2013 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 20 czerwca 2013 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 2365 z dnia 25.07.2013 r.):

3. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenu położonego przy ul. von Behringa uchwalona uchwałą Nr XXVI-300/2013 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 10 października 2013 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 3214 z dnia 28.11.2013 r.):

4. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenu położonego przy ul. Mrongowiusza uchwalona uchwałą Nr XXVI-305/2013 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 10 października 2013 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 3443 z dnia 13.12.2013 r.):

5. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenu położonego przy ul. Wilczej - obszar A uchwalona uchwałą Nr XXVI-302/2013 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 10 października 2013 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 3266 z dnia 02.12.2013 r.):

6. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenu położonego przy ul. Składowej uchwalona uchwałą Nr XXVIII-324/2013 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 28 listopada 2013 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 3779 z dnia 31.12.2013 r.):

7. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek terenów położonych przy ulicach: Słonecznej, Wrzosowej i Dębowej uchwalona uchwałą Nr XXIX-341/2013 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 30 grudnia 2013 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 906 z dnia 18.02.2014 r.):

8. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenu przy ul. Grunwaldzkiej uchwalona uchwałą Nr XIV-99/2015 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 29 września 2015 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 4209 z dnia 23.11.2015 r.):

9. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenów położonych przy ul. Chopina i 22 lipca uchwalona uchwałą Nr XVI-126/2015 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 3 grudnia 2015 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2016 r. poz. 153 z dnia 8.01.2016 r.):

10. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenu przy ul. Daszyńskiego uchwalona uchwałą Nr XVI-127/2015 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 3 grudnia 2015 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2016 r. poz. 154 z dnia 8.01.2016 r.):

11. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenu przy ul. Grunwaldzkiej i Inwalidów uchwalona uchwałą Nr XX-156/2016 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 25 lutego 2016 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 1670 z dnia 12.04.2016 r.):

12. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenu zakładu Tymbark uchwalona uchwałą Nr XXI-172/2016 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 31 marca 2016 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 1776 z dnia 19.04.2016 r.):

13. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenu położonego przy ulicy Wędkarskiej uchwalona uchwałą Nr XXIII-195/2016 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 28 czerwca 2016 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 3223 z dnia 2.08.2016 r.):

14. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek przy ulicy Pionierów uchwalona uchwałą Nr XXIII-196/2016 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 28 czerwca 2016 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 3224 z dnia 2.08.2016 r.):

15. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenu przy ul. Pionierów uchwalona uchwałą Nr XIV-100/2015 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 29 września 2015 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 3698 z dnia 21.10.2015 r.):

16. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla części przyzamcza uchwalona uchwałą Nr XXIII-197/2016 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 28 czerwca 2016 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 3225 z dnia 2.08.2016 r.):

17. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenu przy ul. Mrongowiusza i Daszyńskiego uchwalona uchwałą Nr XXIII-194/2016 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 28 czerwca 2016 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 3412 z dnia 25.08.2015 r.):

18. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenu przy ul. Mrongowiusza uchwalona uchwałą Nr XXVII-228/2016 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 10 listopada 2016 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 5076 z dnia 13.12.2016 r.):

19. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenu przy ul. Świerczewskiego uchwalona uchwałą Nr XXVII-229/2016 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 10 listopada 2016 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 5077 z dnia 13.12.2016 r.):

20. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynka dla terenu przy ulicy Wilczej – obszar B uchwalony uchwałą Nr XXXIX-347/2017 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 30 listopada 2017 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 5127 z dnia 15.12.2017 r.):

21. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenu położonego przy ulicy Mrongowiusza uchwalony uchwałą Nr X-72/2015 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 2912 z dnia 06.08.2015 r.):

22. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynka miasta Olsztynka dla terenów przy ulicach Jagiełły, Strażackiej, Grunwaldzkiej, Mazurskiej, Warszawskiej uchwalony uchwałą Nr XLIX-448/2018 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 4 września 2018 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 4188 z dnia 09.10.2018 r.):

23. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynka miasta Olsztynka dla terenów między ulicami Jeziorną i Jagiełły uchwalony uchwałą Nr XII-101/2019 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 18 lipca 2019 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 3916 z dnia 01.08.2019 r.):

24. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynka miasta Olsztynka dla terenów między ul. Leśną i węzłem Olsztynek Wschód uchwalony uchwałą Nr XII-103/2019 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 18 lipca 2019 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 4118 z dnia 19.08.2019 r.):

25. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynka miasta Olsztynka dla terenów osiedla przy ul. Porannej uchwalony uchwałą Nr XII-102/2019 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 18 lipca 2019 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 4132 z dnia 20.08.2019 r.):

26. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynka dla terenów między ul. Leśną i węzłem Olsztynek Wschód uchwalony uchwałą Nr XII-103/2019 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 18 lipca 2019 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 4118 z dnia 19.08.2019 r.):

27. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynka dla terenów przy ul. Słonecznej uchwalony uchwałą Nr XIV-129/2019 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 25 października 2019 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 5724 z dnia 2.12.2019 r.):

28. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynka dla terenów przy ul. Sportowej uchwalony uchwałą Nr XIV-130/2019 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 25 października 2019 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 5725 z dnia 2.12.2019 r.):

29. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynka dla terenów przy ul. Sosnowej uchwalony uchwałą Nr XVI-144/2019 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 6 grudnia 2019 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 147 z dnia 10.01.2020 r.):