Portal Informacji Urbanistycznej Gminy Olsztynek


Idź do treści

Uchwały intencyjne

Prace nad planami

30.03.2015 r. Ruszyły prace nad kolejnymi planami

Rada miejska na sesji w dniu 19 marca 2015 r. podjęła uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym wszyscy zainteresowani mogą składać wnioski do tych planów do dnia 28.04.2015 r.

Do pobrania:
1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie Maróz ( obwieszczenie, uchwała o przystąpieniu do sporzadzenia planu)
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie Świerkocin ( obwieszczenie, uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu)
3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów przy węźle Olsztynek Wschód ( obwieszczenie, uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu)
4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów usługowo-przemysłowych wokół obwodnicy Olsztynka ( obwieszczenie, uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu)
5. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenu przy ul. Pionierów ( obwieszczenie, uchwała o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu)
6. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenu przy ul. Mrongowiusza i Daszyńskiego ( obwieszczenie, uchwała o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu)
7. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenu przy ul. Grunwaldzkiej i Inwalidów ( obwieszczenie, uchwała o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu)
8. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenu przy ul. Mrongowiusza - droga nr 58 ( obwieszczenie, uchwała o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu)

08.07.2014 r. Zmiana planu miasta przy ulicach Chopina oraz 22 lipca

Rada miejska podjęła uchwały Nr XXXIII-375/2014 oraz XXXIII-376/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenów położonych przy ul. Chopina i 22 lipca (zmiana planu) oraz w Nowej Wsi Ostródzkiej. W związku z tym wszyscy zainteresowani mogą składać wnioski do tych planów do dnia 20.08.2014 r.

Do pobrania:
1. Obwieszczenie o przystapieniu do zmiany planu - ul. Chopina i 22 lipca
2. Położenie terenu objętego zmianą - ul. Chopina, ul. 22 lipca
3. Obwieszczenie o przystapieniu do opracowania planu - Nowa Wieś Ostródzka
4. Położenie terenu objętego planem - Nowa Wieś Ostródzka

16.01.2014 r. Zmiana planu miasta przy ulicach Wilczej oraz Mrongowiusza/Leśnej

Rada miejska podjęła uchwały Nr XXII-240/2013 z dnia 24.01.2013 r. oraz XXVIII-325/2013 z dnia 28.11.2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenów położonych przy ul. Wilczej - obszar B oraz Mrongowiusza/Leśnej. W związku z tym wszyscy zainteresowani mogą składać wnioski do tych planów do dnia 14.02.2014 r.

Do pobrania:
1. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany plany - Wilcza - obszar B
2. Położenie obszaru objętego zmianą - Wilcza - obszar B
3. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany plany - Mrongowiusza i Leśna
4. Położenie obszaru objętego zmianą - Mrongowiusza i Leśna

21.11.2013 r. Zmiana planu miasta przy ulicach Świerczewskiego, Daszyńskiego i Grunwaldzkiej

Rada miejska w dniu 10.10.2013 r. podjęła uchwały Nr XXVI-303/2013, XXVI-306/2013 i XXVI-304/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenów położonych przy ul. Świerczewskiego, Daszyńskiego i Grunwaldzkiej. W związku z tym wszyscy zainteresowani mogą składać wnioski do tych planów do dnia 23.12.2013 r.

Do pobrania:
1. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planu - ul. Świerczewskiego
2. Położenie terenu objętego planem - ul. Świerczewskiego
3. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planu - ul. Daszyńskiego
4. Położenie terenu objętego planem - ul. Daszyńskiego
5. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planu - ul. Grunwaldzka
6. Położenie terenu objętego planem - ul. Grunwaldzka

04.07.2013 r. Prace nad nowymi planami: Pawłowo, Lichtajny, Łutynowo, Olsztynek

Rada miejska w dniu 20.06.2013 r. podjęła uchwały Nr XXV-273/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach geodezyjnych Pawłowo i Lichtajny, Nr XXV-286/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie geodezyjnym Łutynowo oraz Nr XXV-275/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek terenów położonych przy ulicach: Słonecznej, Wrzosowej i Dębowej. W związku z tym wszyscy zainteresowani mogą składać wnioski do tych planów do dnia 31 lipca 2013 r.

Do pobrania:
1. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach geodezyjnych Pawłowo i Lichtajny
2. Położenie terenu objętego planem - Pawłowo
3. Położenie terenu objętego planem - Lichtajny
4. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie geodezyjnym Łutynowo
5. Położenie terenu objętego planem
6. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek terenów położonych przy ulicach: Słonecznej, Wrzosowej i Dębowej
7. Położenie terenu objętego planem - ul. Słoneczna
8. Położenie terenu objętego planem - ul. Wrzosowa i Dębowa

Archiwum obwieszczeń o przystąpieniu do sporządzenia planów
2011-2013

Darmowe statystyki

Powrót do treści | Wróć do menu głównego