Świerkocin II - Portal Informacji Przestrzennej Gminy Olsztynek

PORTAL INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
GMINY OLSZTYNEK
Title
Przejdź do treści

Świerkocin II

PRACE NAD PLANAMI
Powierzchnia: ok. 10 ha.
Uchwała w sprawie przystąpienia: Nr XLI-370/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.
Wyłożenie w dniach:
Dyskusja publiczna:
Termin składania uwag:
OPRACOWAŁ: MGR INŻ. ADAM KORGUL
Wróć do spisu treści