Świerkocin I - Portal Informacji Przestrzennej Gminy Olsztynek

PORTAL INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
GMINY OLSZTYNEK
Title
Przejdź do treści

Świerkocin I

PRACE NAD PLANAMI
Powierzchnia: ok. 4,7 ha.
Uchwała w sprawie przystąpienia: Nr XXIX-258/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
Wyłożenie w dniach: od 31 sierpnia do 24 września 2018 r.
Dyskusja publiczna: 19 września 2018 r., godz. 14.15, sala nr 1
Termin składania uwag: 9 października 2018 r. (obwieszczenie, uchwała, rysunek, prognoza - tekst, prognoza - rysunek)
OPRACOWAŁ: MGR INŻ. ADAM KORGUL
Wróć do spisu treści