Świerkocin I - Portal Informacji Przestrzennej Gminy Olsztynek

PORTAL INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
GMINY OLSZTYNEK
Title
Przejdź do treści

Świerkocin I

PRACE NAD PLANAMI
Powierzchnia: ok. 4,7 ha.
Uchwała w sprawie przystąpienia: Nr XXIX-258/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
Wyłożenie w dniach:
Dyskusja publiczna:
Termin składania uwag:
OPRACOWAŁ: MGR INŻ. ADAM KORGUL
Wróć do spisu treści