Platyny, Warlity Małe, Wigwałd, Gaj, Drwęck - zmiana - Portal Informacji Przestrzennej Gminy Olsztynek

PORTAL INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
GMINY OLSZTYNEK
Title
Przejdź do treści

Platyny, Warlity Małe, Wigwałd, Gaj, Drwęck - zmiana

PRACE NAD PLANAMI
Powierzchnia: ok. 0,19 ha.
Uchwała w sprawie przystąpienia: Nr XLIII-397/2018 z dnia 15 marca 2018 r.
Termin składania wniosków: 2 maja 2018 r. (obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planu)
Wyłożenie w dniach: od 25 lipca do 17 sierpnia 2018 r.
Dyskusja publiczna: 13 sierpnia o godz. 14.30
Termin składania uwag: 3 września 2018 r. (obwieszczenie, uchwała, rysunek planu, prognoza oddziaływania na środowisko)
OPRACOWAŁ: MGR INŻ. ADAM KORGUL
Wróć do spisu treści