Plany na terenie gminy - Portal Informacji Przestrzennej Gminy Olsztynek

PORTAL INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
GMINY OLSZTYNEK
Title
Przejdź do treści

Plany na terenie gminy

OBOWIĄZUJĄCE PLANY
Gmina Olsztynek pokryta jest obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego znajdującymi się poniżej. W celu lokalizacji wybranej działki na planie można posłużyć się Geoportalem Starostwa Powiatowego w Olsztynie dostępnym pod tym adresem.
Lp.
Nazwa planu
Nr uchwały
Nr Dziennika Urzędowego
Geoportal
Do pobrania
1
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu z przeznaczeniem na tartak w miejscowości Nowa Wieś Ostródzka
XIII-117/95 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 26.10.1995 r.
Dziennik Urzędowy Woj. Olsztyńskiego Nr 28 poz. 301 z dnia 29.11.1995 r.

2
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zespołu obiektów usługowo-handlowych związanych z trasą komunikacyjną w miejscowości Świętajny
XIII-118/95 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 26.10.1995 r.
Dziennik Urzędowy Woj. Olsztyńskiego Nr 27 poz. 292 z dnia 24.11.1995 r.

tekst planu
rysunek planu
3
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zabudowy letniskowej w obrębie geodezyjnym Waplewo
XXXIII-277/97 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 30.12.1997 r.
Dziennik Urzędowy Woj. Olsztyńskiego Nr 3 poz. 33 z dnia 27.02.1998 r.

tekst planu
rysunek planu
4
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zespołu działek rekreacyjnych w miejscowości Lutek
XIII-119/95 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 26.10.1995 r.
Dziennik Urzędowy Woj. Olsztyńskiego Nr 27 poz. 293 z dnia 24.11.1995 r.

tekst planu
rysunek planu
5
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zespołu działek rekreacyjnych w Świerkocinie
XIII-119/99 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 25.11.1999 r.
Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 85 poz. 1518 z dnia 27.12.1999 r.

tekst planu
rysunek planu
6
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy rekreacyjno - usługowej w obrębie Mierki
XXIII-226/2001 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 25.04.2001 r.
Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 43 poz. 671 z dnia 30.05.2001 r.

tekst planu
rysunek planu
7
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy rekreacyjno-usługowej w obrębie Lipowo Kurkowskie
XXVI-276/2001 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 29.11.2001 r.
Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 10 poz. 197 z dnia 24.01.2002 r.

tekst planu
rysunek planu wkrótce
Lp.
Nazwa planu
Nr uchwały
Nr Dziennika Urzędowego
Geoportal
Do pobrania
8
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi   Kurki Sektor A, B, C
XXX-313/2002 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 27.06.2002 r.
Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego
Nr 89 poz. 1308 z dnia 22.07.2002 r.

tekst planu
rysunek sektor A
rysunek sektor B
rysunek sektor C
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kurki w gminie Olsztynek – Sektor „B” (zmiana)
XIX-236/2009 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 26.02.2009 r.
Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 45 poz. 727 z dnia 1.04.2009 r.

tekst planu
rysunek planu
9
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi   Ząbie Sektor A, B, C
XXX-314/2002 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 27.06.2002 r.
Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego
Nr 89 poz. 1309 z dnia 22.07.2002 r.

tekst planu
rysunek sektor A
rysunek sektor B
rysunek sektor C
10
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy letniskowej wieś  Jadamowo obręb Witramowo
IV-21/2002 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 30.12.2002 r.
Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 14 poz. 247 z dnia 10.02.2003 r.

tekst planu
rysunek planu
11
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działki nr 109/14 w obrębie geodezyjnym Pawłowo
XXVI-230/2005 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 23.06.2005 r.
Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 105 poz. 1411 z dnia 16.08.2005 r.

tekst planu
rysunek planu
12
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynka w granicach administracyjnych
XXXV-325/2006 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 29.06.2006 r.
Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 119 poz. 1914 z dnia 25.08.2006 r.

Tekst i rysunek planu dostępne w osobnym dziale
13
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego złoża kruszywa Witramowo
X-103/2007 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 8.11.2007 r.
Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 5 poz. 124 z dnia 14.01.2008 r.

tekst planu
rysunek planu
14
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy letniskowej obręb Gąsiorowo
XI-119/2007 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 28.12.2007 r.
Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 31 poz. 691  z dnia 21.02.2008 r.

tekst planu
rysunek planu
Lp.
Nazwa planu
Nr uchwały
Nr Dziennika Urzędowego
Geoportal
Do pobrania
15
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy letniskowej obręb Świerkocin
XI-120/2007 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 28.12.2007 r.
Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 31 poz. 692 z dnia 21.02.2008 r.

tekst planu
rysunek planu
16
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Jemiołowo część I
XVI-187/2008 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 18.09.2008 r.
Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 172 poz. 2495 z dnia 5.11.2008 r.

tekst planu
rysunek planu
17
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Świętajny (część A)
XIX-234/2009 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 26 lutego 2009 r.
Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 45 poz. 727 z dnia 1.04.2009 r.

tekst planu
rysunek planu
18
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Świętajny (część B)
XIX/235/2009 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 26.02.2009 r.
Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 45 poz. 728 z dnia 1.04.2009 r.

tekst planu
rysunek planu
19
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego  w obrębie Gąsiorowo II
XXXVIII-359/2010 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 30.06.2010 r.
Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 115 poz. 1638  z dnia 29.07.2010 r.

tekst planu
rysunek planu
20
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego teren położonego w obrębie Mierki
XXXVIII-360/2010 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 30.06.2010 r.
Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 115 poz. 1639  z dnia 29.07.2010 r.

tekst planu
rysunek planu
21
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego teren położonego w obrębie geodezyjnym Tomaszyn
XL-371/2010 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 30.09.2010 r.
Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 180 poz. 2289 z dnia 12.11.2010 r.

tekst planu
rysunek planu
Lp.
Nazwa planu
Nr uchwały
Nr Dziennika Urzędowego
Geoportal
Do pobrania
22
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego wębie geodezyjnym Swaderki
XIII-135/2012 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 01.03.2012 r.
Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego poz. 1220 z dnia 06.04.2012 r.

tekst planu
rysunek obszar A
rysunek obszar B
rysunek obszar C
rysunek obszar D
23
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pod budowę lokalnego portu lotniczego dla obsługi aglomeracji olsztyńskiej w gminie Olsztynek
XVII-178/2012 Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 27 września 2012 r.
Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego poz. 2738 z dnia 17.10.2012 r.

tekst planu
rysunek planu
24
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w gminie Olsztynek w obrębie Witramowo w miejscowości Jadamowo
XV-163/2012 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 28 czerwca 2012 r.
Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego poz. 2792 z dnia 22.10.2012 r.

tekst planu
rysunek planu
25
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu położonego w obrębie geodezyjnym Sudwa "Obszar A"
XXVI-301/2013 Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 10 października 2013 r.
Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego poz. 3750 dnia 20.12.2013 r.

tekst planu
rysunek planu
26
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalnej, usługowej i rekreacyjnej w miejscowości Maróz w gminie Olsztynek
XXXI-353/2014 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 27 lutego 2014 r.
Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego poz. 2008 z dnia 23.05.2014 r.

tekst planu
rysunek planu
wyrok WSA
27
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu wydobywania złoża kruszywa naturalnego w obrębie Waplewo w gminie Olsztynek
XXXII-366/2014 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 27 marca 2014 r.
Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego poz. 2586 z dnia 16.07.2014 r.

tekst planu
rysunek planu
rozstrzygnięcie nadzorcze
28
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach geodezyjnych Pawłowo i Lichtajny
XVIII-141/2015 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 30 grudnia 2015 r.
Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego poz. 768 z dnia 12.02.2016 r.

tekst planu
rysunek Pawłowo
rysunek Lichtajny
Lp.
Nazwa planu
Nr uchwały
Nr Dziennika Urzędowego
Geoportal
Do pobrania
29
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kurki – sektor D
XXVII-230/2016 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 10 listopada 2016 r.
Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego poz. 5015 z dnia 8.12.2016 r.

tekst planu
rysunek planu
30
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów usługowo – przemysłowych wokół obwodnicy Olsztynka
XXIX-261/2016 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 29 grudnia 2016 r.
Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego poz. 441 z dnia 30.01.2017 r.

tekst planu
rysunek planu
31
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu położonego w obrębie geodezyjnym Maróz „Obszar A w gminie Olsztynek
XXXII-284/2017 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 30 marca 2017 r.
Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego poz. 2192 z dnia 5.05.2017 r.

tekst planu
rysunek planu
32
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Świerkocin
XXXIV-305/2017 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 29 czerwca 2017 r.
Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego poz. 3550 z dnia 6.09.2017 r.

tekt planu
rysunek planu
33
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu węzła Olsztynek Wschód
XXXV-314/2017 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 18 lipca 2017 r.
Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego poz. 3243 z dnia 1.08.2017 r.

tekst planu
rysunek planu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu węzła Olsztynek Wschód (zmiana)
XLV-422/2018 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 19 czerwca 2018 r.
Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego poz. 2835 z dnia 25.06.2018 r.

tekst planu
rysunek planu
34
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Platyny, Warlity Małe, Wigwałd, Gaj i Drwęck
XLI-368/2017 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 29 grudnia 2017 r.
Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego poz. 244 z dnia 10.01.2018 r.

tekst planu
rysunek planu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Platyny, Warlity Małe, Wigwałd, Gaj i Drwęck (zmiana)
L-461/2018 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 2 października 2018 r.
Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego poz. 4843 z dnia 13.11.2018 r.

tekst planu
rysunek planu
35
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Maróz
XLI-367/2017 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 29 grudnia 2017 r.
Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego poz. 388 z dnia 10.01.2018 r.

tekst planu
rysunek planu
Lp.
Nazwa planu
Nr uchwały
Nr Dziennika Urzędowego
Geoportal
Do pobrania
36
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Ząbie gm. Olsztynek
XLI-369/2017 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 29 grudnia 2017 r.
Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2018 r. poz. 413 z dnia 19.01.2018 r.

tekst planu
rysunek planu
37
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Zawady, Elgnówko, Gaj, Czerwona Woda i Tolejny
XLIII-398/2018 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 15 marca 2018 r.
Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2018 r. poz. 1868 z dnia 18.04.2018 r.

tekst planu
rysunek planu
38
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Samagowo - część I
XLVIII-437/2018 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 28 sierpnia 2018 r.
Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2018 r. poz. 3925 z dnia 14.09.2018 r.

tekst planu
rysunek planu
39
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowo – część II
XLVIII-436/2018 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 28 sierpnia 2018 r.
Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2018 r. poz. 3924 z dnia 14.09.2018 r.

tekst planu
rysunek planu
40
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Platyny oraz Warlity Małe
L-462/2018 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 2 października 2018 r.
Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2018 r. poz. 4844 z dnia 14.09.2018 r.

tekst planu
rysunek planu
OPRACOWAŁ: MGR INŻ. ADAM KORGUL
Wróć do spisu treści