Portal Informacji Urbanistycznej Gminy Olsztynek


Idź do treści

Plan miasta

Obowiązujące plany

Miasto Olsztynek w swoich granicach administracyjnych pokryte jest w całości miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Został on uchwalony uchwałą Nr XXXV-325/2006 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 29 czerwca 2006 r. (opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego Nr 119 poz. 1914 z dnia 25 sierpnia 2006 r.) i zajmuje obszar o powierzchni ok. 760 ha.

Ze względu na wielkość opracowania, plan miasta podzielony został na mniejsze części zgodnie z rysunkiem obok. W celu uzyskania informacji o przeznaczeniu działki w planie miasta proszę zidentyfikować działkę np. w aplikacji Geoportal dostępnej pod poniższymi adresami:

  • zdjęcia lotnicze (ortofotomapa) z warstwą działek ewidencyjnych - przejdź
  • zdjęcia lotnicze bez warstwy działek ewidencyjnych - przejdź
  • mapa topograficzna - przejdź


Następnie proszę wybrać część planu odpowiadającą położeniu działki:

  • obszar A (kolor czerwony - osiedle przy ul. Wilczej)
  • obszar B (kolor zielony - osiedle przy ul. Leśnej)
  • obszar C (kolor fioletowy - tereny rolnicze i przemysłowe od drogi nr 51 w kierunku Mierek)
  • obszar D (kolor żółty - centrum miasta)
  • obszar E (kolor niebieski - tereny przy ul. 22 lipca)
  • obszar F (tereny między ul. Zieloną a drogą nr 7 w kierunku jeziora)


W razie problemów z jakością mapy z podziałem planu miasta, można pobrać plik PDF o większej rozdzielczości stąd.

Szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz warunki jego zabudowy ustalone są w części tekstowej planu do pobrania stąd. Po zlokalizowaniu przeznaczenia działki na rysunku planu należy w jego części tekstowej znaleźć zapisy odpowiadające jej funkcji.
Legendę do planu można pobrać stąd.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynka został w części zmieniony. Poniżej przedstawione są uchwały zmieniające:
1. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynka dotycząca fragmentu terenu przemysłowego przy ul. Mrongowiusza uchwalona uchwałą Nr XXIX-304/2009 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 26 listopada 2009 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego Nr 7 poz. 203 z dnia 18.01.2010 r.):

2. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dotycząca fragmentu terenu przy ul. Leśnej uchwalona uchwałą Nr XXV-274/2013 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 20 czerwca 2013 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 2365 z dnia 25.07.2013 r.):

3. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenu położonego przy ul. von Behringa uchwalona uchwałą Nr XXVI-300/2013 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 10 października 2013 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 3214 z dnia 28.11.2013 r.):

4. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenu położonego przy ul. Mrongowiusza uchwalona uchwałą Nr XXVI-305/2013 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 10 października 2013 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 3443 z dnia 13.12.2013 r.):

5. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenu położonego przy ul. Wilczej - obszar A uchwalona uchwałą Nr XXVI-302/2013 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 10 października 2013 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 3266 z dnia 02.12.2013 r.):

6. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenu położonego przy ul. Składowej uchwalona uchwałą Nr XXVIII-324/2013 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 28 listopada 2013 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 3779 z dnia 31.12.2013 r.):

7. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek terenów położonych przy ulicach: Słonecznej, Wrzosowej i Dębowej uchwalona uchwałą Nr XXIX-341/2013 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 30 grudnia 2013 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 906 z dnia 18.02.2014 r.):


Darmowe statystyki

Powrót do treści | Wróć do menu głównego