Portal Informacji Urbanistycznej Gminy Olsztynek


Idź do treści

Plany na terenie gminy

Obowiązujące plany

Gmina Olsztynek dysponuje obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego znajdującymi się poniżej. W celu lokalizacji wybranej działki na planie można posłużyć się aplikacją Geoportal dostępną pod poniższymi adresami:

  • zdjęcia lotnicze (ortofotomapa) z warstwą działek ewidencyjnych - przejdź
  • zdjęcia lotnicze bez warstwy działek ewidencyjnych - przejdź
  • mapa topograficzna - przejdź


Lp.

Nazwa planu

Nr uchwały

Nr Dziennika Urzędowego

Do pobrania

1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu z przeznaczeniem na tartak w miejscowości Nowa Wieś Ostródzka

XIII-117/95 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 26.10.1995 r.

Dziennik Urzędowy Woj. Olsztyńskiego Nr 28 poz. 301 z dnia 29.11.1995 r.

tekst planu
rysunek planu

2

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zespołu obiektów usługowo-handlowych związanych z trasą komunikacyjną w miejscowości Świętajny

XIII-118/95 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 26.10.1995 r.

Dziennik Urzędowy Woj. Olsztyńskiego Nr 27 poz. 292 z dnia 24.11.1995 r.

tekst planu
rysunek planu

3

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zabudowy letniskowej w obrębie geodezyjnym Waplewo

XXXIII-277/97 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 30.12.1997 r.

Dziennik Urzędowy Woj. Olsztyńskiego Nr 3 poz. 33 z dnia 27.02.1998 r.

tekst planu
rysunek planu

4

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zespołu działek rekreacyjnych w miejscowości Lutek

XIII-119/95 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 26.10.1995 r.

Dziennik Urzędowy Woj. Olsztyńskiego Nr 27 poz. 293 z dnia 24.11.1995 r.

tekst planu
rysunek planu

5

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zespołu działek rekreacyjnych w Świerkocinie

XIII-119/99 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 25.11.1999 r.

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 85 poz. 1518 z dnia 27.12.1999 r.

tekst planu
rysunek planu

6

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy rekreacyjno - usługowej w obrębie Mierki

XXIII-226/2001 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 25.04.2001 r.

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 43 poz. 671 z dnia 30.05.2001 r.

tekst planu
rysunek planu

7

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy rekreacyjno-usługowej w obrębie Lipowo Kurkowskie

XXVI-276/2001 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 29.11.2001 r.

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 10 poz. 197 z dnia 24.01.2002 r.


tekst planu

rysunek planu wkrótce

Lp.

Nazwa planu

Nr uchwały

Nr Dziennika Urzędowego

Do pobrania

8

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kurki Sektor A, B, C

XXX-313/2002 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 27.06.2002 r.

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego
Nr 89 poz. 1308 z dnia 22.07.2002 r.

tekst planu
rysunek sektor A
rysunek sektor B
rysunek sektor c

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kurki w gminie Olsztynek – Sektor „B” (zmiana)

XIX-236/2009 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 26.02.2009 r.

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 45 poz. 727 z dnia 1.04.2009 r.

tekst planu
rysunek planu

9

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Ząbie Sektor A, B, C

XXX-314/2002 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 27.06.2002 r.

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego
Nr 89 poz. 1309 z dnia 22.07.2002 r.

tekst planu
rysunek sektor A
rysunek sektor B
rysunek sektor C

10

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy letniskowej wieś Jadamowo obręb Witramowo

IV-21/2002 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 30.12.2002 r.

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 14 poz. 247 z dnia 10.02.2003 r.

tekst planu
rysunek planu

11

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działki nr 109/14 w obrębie geodezyjnym Pawłowo

XXVI-230/2005 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 23.06.2005 r.

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 105 poz. 1411 z dnia 16.08.2005 r.

tekst planu
rysunek planu

12

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynka w granicach administracyjnych

XXXV-325/2006 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 29.06.2006 r.

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 119 poz. 1914 z dnia 25.08.2006 r.

Tekst i rysunek planu dostępne w osobnym dziale

13

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego złoża kruszywa Witramowo

X-103/2007 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 8.11.2007 r.

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 5 poz. 124 z dnia 14.01.2008 r.

tekst planu
rysunek planu

14

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy letniskowej obręb Gąsiorowo

XI-119/2007 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 28.12.2007 r.

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 31 poz. 691 z dnia 21.02.2008 r.

tekst planu
rysunek planu

Lp.

Nazwa planu

Nr uchwały

Nr Dziennika Urzędowego

Do pobrania

15

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy letniskowej obręb Świerkocin

XI-120/2007 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 28.12.2007 r.

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 31 poz. 692 z dnia 21.02.2008 r.

tekst planu
rysunek planu

16

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Jemiołowo część I

XVI-187/2008 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 18.09.2008 r.

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 172 poz. 2495 z dnia 5.11.2008 r.

tekst planu
rysunek planu

17

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Świętajny (część A)

XIX-234/2009 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 26 lutego 2009r.

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 45 poz. 727 z dnia 1.04.2009 r.

tekst planu
rysunek planu

18

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Świętajny (część B)

XIX/235/2009 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 26.02.2009 r.

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 45 poz. 728 z dnia 1.04.2009 r.

tekst planu
rysunek planu

19

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Gąsiorowo II

XXXVIII-359/2010 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 30.06.2010 r.

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 115 poz. 1638 z dnia 29.07.2010 r.

tekst planu
rysunek planu

20

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego teren położonego w obrębie Mierki

XXXVIII-360/2010 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 30.06.2010 r.

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 115 poz. 1639 z dnia 29.07.2010 r.

tekst planu
rysunek planu

21

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego teren położonego w obrębie geodezyjnym Tomaszyn

XL-371/2010 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 30.09.2010 r.

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 180 poz. 2289 z dnia 12.11.2010 r.

tekst planu
rysunek planu

Lp.

Nazwa planu

Nr uchwały

Nr Dziennika Urzędowego

Do pobrania

22

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego wębie geodezyjnym Swaderki

XIII-135/2012 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 01.03.2012 r.

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego poz. 1220 z dnia 06.04.2012 r.

tekst planu
rysunek-obszar A
rysunek-obszar B
rysunek-obszar C
rysunek-obszar D

23

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pod budowę lokalnego portu lotniczego dla obsługi aglomeracji olsztyńskiej w gminie Olsztynek

XVII-178/2012 Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 27 września 2012 r.

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego poz. 2738 z dnia 17.10.2012 r.

tekst planu
rysunek planu

24

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w gminie Olsztynek w obrębie Witramowo w miejscowości Jadamowo

XV-163/2012 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 28 czerwca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego poz. 2792 z dnia 22.10.2012 r.

tekst planu
rysunek planu

25

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu położonego w obrębie geodezyjnym Sudwa "Obszar A"

XXVI-301/2013 Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 10 października 2013 r.

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego poz. 3750 dnia 20.12.2013 r.

tekst planu
rysunek planu

26

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalnej, usługowej i rekreacyjnej w miejscowości Maróz w gminie Olsztynek

XXXI-353/2014 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 27 lutego 2014 r.

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego poz. 2008 z dnia 23.05.2014 r.

tekst planu
rysunek planu
wyrok WSA w Olsztynie

27

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu wydobywania złoża kruszywa naturalnego w obrębie Waplewo w gminie Olsztynek

XXXII-366/2014 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 27 marca 2014 r.

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego poz. 2586 z dnia 16.07.2014 r.

tekst planu
rysunek planu
rozstrzygnięcie nadzorcze

Darmowe statystyki

Powrót do treści | Wróć do menu głównego