Lipowo Kurkowskie - część II - Portal Informacji Przestrzennej Gminy Olsztynek

PORTAL INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
GMINY OLSZTYNEK
Title
Przejdź do treści

Lipowo Kurkowskie - część II

PRACE NAD PLANAMI
Powierzchnia: ok. 7,8 ha.
Uchwała w sprawie przystąpienia: Nr XLI-371/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.
Wyłożenie w dniach:
Dyskusja publiczna:
Termin składania uwag:
OPRACOWAŁ: MGR INŻ. ADAM KORGUL
Wróć do spisu treści