Portal Informacji Przestrzennej Gminy Olsztynek

PORTAL INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
GMINY OLSZTYNEK
Title
Przejdź do treści
23.01.2019 r. Projekt planu dla osiedla przy ul. Porannej ponownie wyłożony
Od 1 lutego zostanie ponownie wyłożony do publicznego wglądu projekt planu zagospodarowania dla osiedla przy ul. Porannej. Ponowne wyłożenie związane jest uwzględnieniem przez Burmistrza Olsztynka uwag złożonych w trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu. Więcej informacji tutaj.

20.12.2018 r. Wyłożenie projektu planu na linię wysokiego napięcia Olsztynek-Biesal
2 stycznia 2019 r. rozpoczynamy wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii wysokiego napięcia Olsztynek Biesal. Obwieszczenie w tej sprawie pojawiło się w dziale Prace nad planami.

14.06.2018 r. Kolejne wyłożenia projektów planów
Do wyłożenia do publicznego wglądu skierowane zostały projekty planów dla Platyn i Warlit Małych (drugie wyłożenie) oraz Olsztynka przy ulicach Jagiełły, Strażackiej, Grunwaldzkiej i Warszawskiej. Więcej informacji w dziale Prace nad planami.

25.05.2018 r. Projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla Pawłowa wyłożony
Projekt miejscowego planu zagospodarowania zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Pawłowo zostanie wylożony do publicznego wglądu od 4 czerwca. Więcej informacji tutaj.

16.03.2018 r. Plan zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Zawady, Elgnówko, Gaj, Czerwona Woda i Tolejny przyjęty
W dniu 15.03.2018 r. Rada Miejska przyjęła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Zawady, Elgnówko, Gaj, Czerwona Woda i Tolejny. Dokumentacja prac planistycznych zostanie teraz przedłożona Wojewodzie, który oceni jego zgodność z prawem.

8.02.2018 r. Wracamy po przerwie!
Portal miał "małą" przerwę techniczną. Trochę czasu zajęło, zanim uporaliśmy się z problemami i czasem. Uzupełniony o najnowsze materiały, nieco zmodyfikowany i w nowej szacie graficznej Portal Informacji Przestrzennej wita!
OPRACOWAŁ: MGR INŻ. ADAM KORGUL
Wróć do spisu treści