Portal Informacji Urbanistycznej Gminy Olsztynek


Idź do treści

Akty prawne

Akt prawny

Do pobrania

Ustawa z dnia marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

tekst ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

tekst ustawy

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

tekst ustawy

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

tekst rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

tekst rozporządzenia

Darmowe statystyki

Powrót do treści | Wróć do menu głównego