Portal Informacji Urbanistycznej Gminy Olsztynek


Idź do treści

Aktualności 2012

15.11.2012 r. Zmiana studium gminy

Przystąpiliśmy do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olsztynek. Na obecnym etapie prac każdy może złożyć swój wniosek do studium do dnia 10 grudnia 2012 r. Więcej informacji w dziale Studium gminy.

06.11.2012 r. Zmiana planu przy ul. Leśnej w Olsztynku
Urząd Miejski zaczął prace nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenu przy ul. Leśnej. Szczegółowe informacje znajdują się w dziale Prace nad planami > uchwały intencyjne.

30.10.2012 r. Plan zagospodarowania w Jadamowie już jest

Informujemy, iż w dniu 28 czerwca 2012 r. Rada Miejska w Olsztynku podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Olsztynek w obrębie Witramowo w miejscowości Jadamowo. Został on już opublikowany w Dzienniku Urzędowym województwa. Tekst i rysunek planu dostępne w dziale Obowiązujące plany > Plany na terenie gminy.

22.10.2012 r. Lotnisko uchwalone i opublikowane

Z nieskrywaną przyjemnością informujemy, iż w dniu 27 września 2012 r. Rada Miejska w Olsztynku podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budowę lokalnego portu lotniczego dla obsługi aglomeracji olsztyńskiej w gminie Olsztynek, natomiast w dniu 17 października 2012 r. Wojewoda Warmińsko - Mazurski opublikował ją w Dzienniku Urzędowym Województwa pod numerem 2738. Tekst i rysunek planu dostępne w dziale Obowiązujące plany > Plany na terenie gminy.

13.09.2012 r. Przystępujemy do zmiany części planu Olsztynka

Gmina Olsztynek przystąpiła do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla tereny pomiędzy ulicami: Kolejową i Mrongowiusza. Więcej informacji znajduje się w dziale Prace nad planami > Uchwały intencyjne.

09.07.2012 r. Dyskusja publiczna nad planem zagospodarowania lotniska

Uprzejmie informujemy, iż Burmistrz Olsztynka wydał obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budowę portu lotniczego. Obwieszczenie, tekst i rysunek planu oraz prognoza oddziaływania na środowisko do planu dostepne są do pobrania w dziale Prace nad planami > Dyskusja publiczna.

09.07.2012 r. Zaczynamy prace nad mpzp Sudwa

Uprzejmie informujemy, iż w związku z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 29 września 2011 r. przystepujemy do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie geodezyjnym Sudwa. Więcej informacji w dziale Prace nad planami > Uchwały intencyjne. Zapraszamy do zapoznania się.

07.06.2012 r. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Swaderkach już obowiązuje

1 marca tego roku Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębu Swaderki. Plan ten został już opublikowany przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego w Dzienniku Urzędowym województwa. Tekst oraz rysunki planu dostępne są w dziale Obowiązujące plany.

17.04.2012 r. Dyskusja publiczna nad projektem planu w Jadamowie

Uprzejmie informujemy, iż projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Jadamowo, w obrębie Witramowo, uzyskał juz wszystkie niezbędne uzgodnienia. W związku z powyższym projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu oraz wyznaczony został termin przeprowadzenia dyskusji publicznej (konsultacji społecznych) nad rozwiązaniami przyjetymi w planie. Szczegółowe informacje zawarte są w obwieszczeniu Burmistrza Olsztynka, które można znaleźć w dziale Prace nad planami > Dyskusja publiczna.

15.12.2011 r. START!
Witamy wszystkich na nowo utworzonym Portalu Informacji Urbanistycznej Gminy Olsztynek. Znajdą tu Państwo kompleksową informację na temat przeznaczenia swojej nieruchomości, zasad jej zabudowy oraz procedur koniecznych do uzyskania niezbędnych dokumentów planistycznych, wraz z wnioskami. Zapraszamy do korzystania!

03.11.2011 r. Pierwsze prace

Dziś zaczęły się pierwsze prace nad Portalem Informacji Urbanistycznej Gminy Olsztynek.

Darmowe statystyki

Powrót do treści | Wróć do menu głównego