Portal Informacji Urbanistycznej Gminy Olsztynek


Idź do treści

03.08.2015 r. Wyłożenie do publicznego wglądu projektów zmian planu przy ul. Świerczewskiego i Wilczej - obszar B

Uprzejmie informujemy, że do publicznego wglądu zostały wyłożone projekty zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Świerczewskiego i Wilczej - obszar B. Więcej informacji w dziale Prace nad planami > dyskusja publiczna.

23.07.2015 r. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany planu przy ul. Grunwaldzkiej

Uprzejmie informujemy, że do publicznego wglądu został wyłożony projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Grunwaldzkiej. Więcej informacji w dziale Prace nad planami > dyskusja publiczna.

22.07.2015 r. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany planu przy ul. Pionierów

Uprzejmie informujemy, że do publicznego wglądu został wyłożony projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Pionierów. Więcej informacji w dziale Prace nad planami > dyskusja publiczna.

02.07.2015 r. Nowe studium gminy uchwalone i zaakceptowane przez Wojewodę

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 maja Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 29 maja dokumentacja prac nad studium została przekazana Wojewodzie w celu oceny jej zgodności z przepisami prawa, który po miesięcznej kontroli zaakceptował ją bez uwag. Aktualne studium znajduje się w dziale Studium gminy.

11.06.2015 r. Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany planu przy ul. Świerczewskiego

Uprzejmie informujemy, że do publicznego wglądu został ponownie wyłożony projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Świerczewskiego. Więcej informacji w dziale Prace nad planami > dyskusja publiczna.

10.04.2015 r. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany planu przy ul. Świerczewskiego

Uprzejmie informujemy, że do publicznego wglądu został wyłożony projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Świerczewskiego. Więcej informacji w dziale Prace nad planami > dyskusja publiczna.

30.03.2015 r. Prace nad nowymi planami zagospodarowania

Uprzejmie informujemy, że w związku z uchwałami Rady Miejskiej w Olsztynku zostały podjęte prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego: przy ul. Mrongowiusza, Daszyńskiego, Pionierów, Grunwaldzkiej (zmiany planu) oraz w Marózie, Świerkocinie, Ameryce (przy węźle drogowym) i Wilkowie. Więcej informacji w dziale Prace nad planami > uchwały intencyjne.

24.02.2015 r. Wyłożenie do publicznego wgladu projektu zmiany studium

Uprzejmie informujemy, ze od dnia 05.03.2015 r. zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Więcej informacji na temat projektu znajduje się w dziale Studium Gminy.

26.01.2015 r. Marszałek sporządza plan zagospodarowania województwa

W związku z rozpoczęciem przez Zarząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego prac nad sporządzeniem Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa, Marszałek Województwa zawiadamia o możliwości składania do niego wniosków. Termin składania wniosków: 27.04.2015 r. ( obwieszczenie)

15.09.2014 r. Kolejna dyskusja publiczna

Uprzejmie informujemy, że do publicznego wglądu został wyłożony projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Mrongowiusza i Leśnej. Więcej informacji w dziale Prace nad planami > dyskusja publiczna.

08.07.2014 r. Prace nad nowymi planami zagospodarowania

Uprzejmie informujemy, że w związku z uchwałami Rady Miejskiej w Olsztynku zostały podjęte prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego: przy ul. Chopina i 22 lipca (zmiana planu) oraz w Nowej Wsi Ostródzkiej. Więcej informacji w dziale Prace nad planami > uchwały intencyjne.

21.03.2014 r. Zmiana planu przy ulicach: Słonecznej, Wrzosowej i Dębowej już obowiązuje

Uprzejmie informujemy, że Wojewoda Warmińsko - Mazurski opublikował w dzienniku urzędowym województwa zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicach: Słonecznej, Wrzosowej i Dębowej pod pozycją nr 906.

16.01.2014 r. Prace nad nowymi planami zagospodarowania

Uprzejmie informujemy, że w związku z uchwałami Rady Miejskiej w Olsztynku zostały podjęte prace nad zmianami miejscowych planami zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Olsztynku przy ulicach: Wilczej oraz Mrongowiusza/Leśnej. Więcej informacji w dziale Prace nad planami > uchwały intencyjne.

Archiwum aktualności
2012 | 2013

Darmowe statystyki

Powrót do treści | Wróć do menu głównego